Què és la prorrata de l'IVA?

La llei de l'IVA preveu dues maneres per al càlcul de l'import de l'IVA deduïble: el sistema de prorrata general i el de prorrata especial.

Quan una societat o empresari realitza més d'una activitat i alguna d'elles està exempta de l'IVA (sense dret a deducció), no podrà deduir-se el total de l'IVA suportat en les compres.

La diferència entre els dos sistemes és la següent:

  • La prorrata general permet deduir una part (percentatge) de l'IVA suportat en qualsevol factura. No tot.
  • Amb el sistema de prorrata especial es separen les factures de despesa corresponents a l'activitat exempta (el IVA no serà deduïble) i les factures de despesa de l'activitat subjecta a IVA (de les quals es pot deduir tot l'IVA suportat).

Es pot triar entre la prorrata general i la prorrata especial?

En alguns casos és opcional l'escollir un o altre sistema de prorrata, segons sigui més beneficiós per a la societat. No obstant això, hi ha alguns casos en què és obligatori aplicar el sistema de prorrata especial.

El càlcul que determina aquesta obligació depèn de la comparació de l'import d'IVA deduïble en un i altre sistema de prorrata, analitzant cada cas per assegurar-nos que no estem obligats a aplicar el sistema de prorrata especial. Si no fos així, llavors podrem comprovar quin dels dos sistemes és més avantatjós per a la societat i triar.

En cas de voler canviar de sistema, podrà aplicar-se el nou en l'última liquidació de l'any, ajustant l'import deduït durant tot l'any pel canvi d'un sistema a l'altre.


Sobre l'autor:

Raul Roca comptable de DiG Advocats

Raül Roca

DiG Advocats

Linkedin