per reclamar clàusula sòl hem de basar-nos en la sentència del TJUE el govern d'Espanya va aprovar el Reial Decret pel qual s'estableix el mecanisme de reclamació i procediment de devolució de les clàusules sòl només aplicable per a persones físiques consumidores.

Segons el que preveu el RD, ha de ser el client qui sol·liciti a l'entitat financera la devolució de les quantitats cobrades indegudament. El banc disposa de fins a tres mesos després d'haver presentat la sol·licitud per donar resposta al client.

Si la contestació és positiva, és a dir que el banc accepta procedir a la devolució de les quantitats, aquestes poden ser retornades en efectiu o mitjançant mesures de compensatòries les quals hauran de ser consensuades pel client i l'entitat.

Si el banc contesta de forma negativa a les pretensions del client o bé no respon després de tres mesos el client, si vol seguir endavant amb el procediment, pot acudir a la via judicial per reclamar.

Quant als costos del procediment judicial, aquests es componen d'honoraris d'advocat més procurador. En tractar de persona física no hi ha obligació de liquidar taxes judicials.