La sentència del passat 16 de febrer de 2017 per la qual el Tribunal Constitucional considera inconstitucionals dos articles de la llei foral d'Hisendes Locals, ha obert la possibilitat a reclamar la plusvàlua pagada quan s'hagi produït una venda de l'immoble per un preu inferior al de la compra.

En aquest cas, el temps és crucial i és necessari iniciar les accions de reclamació el més aviat possible, ja que per ara la sentència només afecta Guipúscoa, però quan el Tribunal Constitucional es pronunciï, pot establir límits pel que fa al temps, o les quantitats a sol·licitar.

Si bé és cert que un cop hagi resolució definitiva per a tot el territori per part del Tribunal Constitucional pot passar, com ja va succeir amb les clàusules sòl de les hipoteques, Que es recorri al Tribunal de Justícia de la UE per aclarir la sentència espanyola, cal iniciar com més aviat les reclamacions i no temptar la sort.

A l'efecte de reclamació dels imports satisfets, per reclamar la plusvàlua caldrà sol·licitar a l'administració la devolució dels ingressos indeguts. En cas de tractar-se de municipis que permeten realitzar autoliquidació un pot plantejar-se realitzar-la o presentar escrit de justificació i al seu torn recurs en via administrativa per quan l'administració s'adoni de la liquidació.

En el marc del procés judicial, el principal escull amb què un es pot trobar és acreditar la pèrdua de valor i justificar el menor preu de venda en relació amb el de compra. En aquest sentit, si es va comprar la finca amb finançament bancari serà convenient rescatar la taxació realitzada pel banc a fi de justificar per mitjà de professional independent la valoració del bé. Pel preu de venda serà més complex però no impossible.

En tots els casos, els aconsellem reclamar la plusvàlua el més aviat possible.


Sobre l'autor:

clàusula sòl

Josep Muntal

DiG Advocats

Linkedin