Si el consum elèctric de la seva empresa d'activitat industrial, suposa més del 5% de la xifra de vendes, a partir de l'2015 pot sol·licitar la nova reducció del 85% al impost sobre l'electricitat, De manera que el cost de la factura pot reduir fins a en un 4,14%.

Els requisits per a sol·licitar aquesta nova reducció són els següents:

  • que el seu consum elèctric representi el 5% de la seva xifra de negocis anual, més la variació d'existències (en curs i acabats).
  • Si no compleix el requisit anterior, que l'electricitat consumida en la fabricació d'algun dels seus productes suposi més del 50% del cost total d'aquest.

Per gaudir d'aquest benefici fiscal, haurà de presentar una sol·licitud a l'Oficina Gestora d'Impostos Especials de l'Agència Tributària (AEAT) de la seva província, informant que la seva empreses compleix els requisits per a gaudir de la nova reducció.

Hisenda li facilitarà una targeta d'inscripció registral territorial i un codi d'identificació de l'Electricitat (CIE) que ha de presentar davant el seu proveïdor d' consum elèctric, Perquè l'apliqui aquesta reducció.