Hisenda ha posat en marxa el programa Renda web, que podrà utilitzar-se en la presentació de la declaració de la renda de 2.015. Podran utilitzar-tots els contribuents, excepte aquells que tinguin rendiments d'activitats econòmiques, que hauran d'utilitzar el programa Pare.

El programa Renda Web, A diferència del Pare, no requereix cap instal·lació ja que la informació es guarda al servidor de l'Agència Tributària i neix amb la voluntat de ser més interactiu i fàcil d'usar ja que es pot accedir-hi, via internet, des de qualsevol dispositiu (PC, telèfon mòbil o tablet).

Com cada any, el contribuent pot obtenir el número de referència prement la icona REN0, per accedir posteriorment a les seves dades fiscals i, si escau, l'esborrany de la declaració a través de Renda web.

Si el contribuent obté l'esborrany de la declaració haurà de revisar ja que l'AEAT pot ser que no disposi de tota la informació rellevant i, en tot cas, el contribuent serà el responsable dels errors que inclogui en la seva declaració, independentment que l'origen de les dades errònies pugui ser la informació subministrada per la pròpia AEAT.

En concret, ia títol indicatiu, és convenient revisar i corregir els següents apartats:

  • La informació relativa als immobles i les seves referències cadastrals.
  • Quotes d'afiliació a sindicats.
  • Dades personals i familiars que puguin haver canviat durant l'any 2.015: fills nascuts, canvi de domicili, situació matrimonial ...
  • Aportacions a plans de pensions.
  • Deducció per inversió o per lloguer de l'habitatge habitual, en aplicació, si escau, del règim transitori.
  • Deduccions autonòmiques.
  • Despeses deducibles en concepte de Seguretat Social de treballadors autònoms que no desenvolupin una activitat empresarial o professional.
  • Ingressos obtinguts fora d'Espanya.

La generació d'un nou esborrany de la declaració, la modificació del prèviament obtingut així com la confecció de la declaració es pot fer mitjançant Renda WEB. A més l'últim esborrany generat i no confirmat es posa a disposició del contribuent en el moment de tornar fer ús de Renda WEB, Podent bé recuperar l'anteriorment generat o bé començar una nova declaració.

És important assenyalar que el programa Renda Web, Igual que el Pare, permet en el cas de les unitats familiars comparar si és més favorable presentar la declaració individual o la declaració conjunta.

La campanya de renda 2015 començarà el dia 6 d'abril en el supòsit de presentació per via telemàtica i el dia 10 de maig per a les presentacions per via presencial. L'últim dia per a la presentació de les declaracions, en període voluntari, serà el dia 30 de juny.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin