es modifica la llei de societats on es defineix la responsabilitat dels administradors d'una empresa.

Responsabilitat de la persona física representant de persona jurídica administradora d'una companyia:

El legislador canvia el criteri d'assignació de la responsabilitat dels administradors establint la responsabilitat de les persones físiques representants de persones jurídiques, sent el nou règim molt més costós per al representant de la Companyia que és administradora d'una altra Companyia.

A partir de la reforma de la Llei de societats de capital, la persona física estarà sotmesa als mateixos deures i respondrà solidàriament com la persona jurídica administradora.


Marc Jimenez, dig advocats

Sobre l'autor:

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin