A continuació els mostrem les taules amb les retencions IRPF 2015 a aplicar des del 1 de Gener del 2015 per als tipus de renda més comuns.

Retencions per a l'exercici 2015 sobre els tipus de renda més comuns.

capital immobiliari
Arrendament de béns immobles20%
capital mobiliari
Cessió a tercers de capitals propis20%
Arrendament de béns mobles20%
activitats Professionals
Amb caràcter general19%
Professionals de nou inici (l'any d'inici i en els dos següents)9%
Rendiments de l'exercici anterior inferior a 15.000 euros i que aquests rendiments suposin més del 75% del total d'ingressos15%
Consellers i administradors
Xifra de negocis últim exercici superior a 100.000 euros37%
Xifra de negocis últim exercici inferior a 100.000 euros20%
altres Rendes
Cursos, conferències i seminaris19%
Transmissió d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva20%
Cessió de drets d'imatge24%
Activitats empresarials en estimació objectiva1%
Activitats agrícoles, ramaderes i forestals en general2%
Règim especial treballadors desplaçats a territori espanyol fins 600.000 euros24%
Règim especial treballadors desplaçats a territori espanyol més de 600.000 euros47%

Detall per a tots els tipus de renda: aquí.

Càlcul de retencions IRPF 2015 per Rendiments del Treball (nòmines): aquí.

EDITAT (28 / 8 / 2015): Aquestes retencions han estat modificades per veure els nova normativa cliqueu en aquest article més recent: aquí.


Sobre l'autor:

Assessor Fiscal a Barcelona

Raül Roca

DiG Advocats

Linkedin