A continuació els mostrem les taules amb les retencions IRPF 2015 a aplicar des del 1 de Gener del 2015 per als tipus de renda més comuns.

Retencions per a l'exercici 2015 sobre els tipus de renda més comuns.

capital immobiliari
Arrendament de béns immobles 20%
capital mobiliari
Cessió a tercers de capitals propis 20%
Arrendament de béns mobles 20%
activitats Professionals
Amb caràcter general 19%
Professionals de nou inici (l'any d'inici i en els dos següents) 9%
Rendiments de l'exercici anterior inferior a 15.000 euros i que aquests rendiments suposin més del 75% del total d'ingressos 15%
Consellers i administradors
Xifra de negocis últim exercici superior a 100.000 euros 37%
Xifra de negocis últim exercici inferior a 100.000 euros 20%
altres Rendes
Cursos, conferències i seminaris 19%
Transmissió d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva 20%
Cessió de drets d'imatge 24%
Activitats empresarials en estimació objectiva 1%
Activitats agrícoles, ramaderes i forestals en general 2%
Règim especial treballadors desplaçats a territori espanyol fins 600.000 euros 24%
Règim especial treballadors desplaçats a territori espanyol més de 600.000 euros 47%

Detall per a tots els tipus de renda: http://secbcaixabank.info/wp-content/uploads/XNUMX/XNUMX/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf .

Càlcul de retencions IRPF 2015 per Rendiments del Treball (nòmines): aquí.

EDITAT (28 / 8 / 2015): Aquestes retencions han estat modificades per veure els nova normativa cliqueu en aquest article més recent: aquí.


Sobre l'autor:

Assessor Fiscal a Barcelona

Raül Roca

DiG Advocats

Linkedin