Des del passat 6 de juliol de 2014, els professionals independents ( "autònoms") Que compleixin els següents requisits, poden aplicar el tipus de retenció de l'IRPF reduït del 15%:

Per aquells els rendiments siguin inferiors a 15.000 € anuals.

  1. Que els seus rendiments íntegres derivats d'activitats professionals corresponents a l'exercici immediatament anterior siguin inferiors a 15.000 €.
  2. Que aquests rendiments representin més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d'activitats econòmiques i del treball, obtinguts en aquest exercici.
  3. Els professionals han de comunicar al pagador aquesta circumstància, i el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament signada per poder aplicar aquesta retenció de l'IRPF.

Sobre l'autor:

Imatge d'Inés Gros Economista especialitats en dret fiscal

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin