Una segona oportunitat

S'acosten nous canvis en la normativa concursal d'acord amb una nova Directiva comunitària que busca principalment una resolució més àgil i eficient de les crisis concursals on Espanya ofereix a més una segona oportunitat per als empresaris amb deutes.

Quin és l'objectiu de la reforma?

L'objectiu principal de la norma comunitària aprovada al juny de 2019 no és altre sinó afavorir les negociacions dels plans preventius de reestructuració de les empreses en situació concursal, així com que els empresaris en situació de crisi econòmica puguin accedir al procediment d'exoneració dels seus deutes en uns lapses de temps molt més curts que els actualment previstos.

La segona oportunitat per a persones amb deutes

Si ja en el seu dia quan va sorgir a Espanya la possibilitat de l'exoneració dels deutes dels particulars fèiem èmfasi de les possibles bondats d'aquest procediment a través d'aquest article una segona oportunitat per a les persones amb deutes, Sens dubte amb la implantació de la nova directiva s'anirà un pas més enllà, possibilitant un ús molt més generalitzat d'aquest procediment per part d'empresaris.

Així, com a qüestió principal de la reforma, en relació a l'anterior qüestió s'estableix una reducció del termini d'exoneració dels deutes de persones físiques que passarà dels 5 anys actuals a només 3 anys.

Respecte de la insolvència de les Companyies

Altres aspectes de la reforma a destacar es refereixen a facilitar els plans de reestructuració i impulsar les alertes primerenques de la insolvència i accés a la informació.

A nivell d'insolvències de Companyies, és destacable també la reforma de la qüestió relativa a la possibilitat de suspensió durant determinat termini de les execucions singulars (almenys 4 mesos), també per afavorir les negociacions i els plans de reestructuració.

D'aquesta manera, amb la nova Directiva s'hauria de potenciar el refinançament i reestructuració de les empreses, però no seria la primera vegada que per uns o altres motius la realitat no plasma la voluntat del legislador. Esperem a veure!

Com sol succeir amb els canvis normatius, aquests mai són perfectes i malauradament encara es mantenen certes excepcions i privilegis per a crèdits públics.

Aprovació a Espanya

La nova Directiva aprovada -Directiva núm 2019 / 1023 sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes- haurà de ser transposada i incorporada a la normativa espanyola en principi en el termini màxim de dos anys, així que publicada el passat 26 de juny de 2019 en el Diari Oficial de la Unió Europea, fins al dia 27 de juny de 2021 el Govern espanyol té termini per a tramitar i aprovar la mateixa.

La segona oportunitat advocats

Esperem que això es dugui a terme i els processos d'insolvència i d'exoneració de deutes rebin l'impuls que tots dos necessiten.

Si voleu ampliar aquesta informació faci clic a l'enllaç que es mostra a continuació-> vull contactar amb un advocat especialista en la llei de segona oportunitat per a empresaris amb deutes


Sobre l'autor:

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin