En l'actualitat totes les empreses han de sol·licitar el certificat digital de Persona Jurídica per poder operar telemàticament amb entitats públiques, així com per a l'emissió de factures electròniques entre molts tràmits.

Sàpiga que a partir de dilluns 6 de juny de 2016, segons el avís de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, entitat expedidora d'aquests certificats, s'adapta al Reglament Europeu d'Identificació Electrònica (eIDAS), deixant d'existir el certificat digital de persona jurídica, substituït pel Certificat de Representant de Persona Jurídica.

Els actuals certificats de Persona Jurídica expedits fins al 6 de juny de 2016, seran vàlids fins a la seva caducitat, no podent renovar-se i, havent de procedir en aquest moment a la tramitació del nou certificat digital de Representant de Persona Jurídica.

El sistema de tramitació per sol·licitar el certificat digital, Es modifica d'acord amb el sistema actual, distingint si la societat s'administra per un Administrador Únic o Solidari, dos Administradors Mancomunats o Consell d'Administració.

En el cas de necessitar el Certificat de Representant per Administrador Únic o Solidari s'ha de tramitar telemàticament a través del web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, i ha de disposar prèviament del certificat digital de persona física de l'Administrador que desitgi tramitar-lo o bé amb l'ús del certificat incorporat al DNI electrònic.

Aquest és el enllaç per sol·licitar el certificat Digital per a empreses, ja sigui en versió programari descarregable o targeta.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre consultarà telemàticament al Registre Mercantil la veracitat del càrrec i s'ha de fer un pagament de 24 euros (més IVA) per la gestió de consultar el Registre.

Recordeu que si ja disposa del Certificat digital de persona física, Que expedeix la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, aquest només serà vàlid per a l'expedició del Certificat de Representant per Administrador Únic o Solitari si no ha estat renovat en cap ocasió, en cas contrari, s'haurà de sol·licitar de nou el Certificat de persona física per posteriorment tramitar el de Representant d'Administrador Únic o Solitari.

En el cas de necessitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica (Per Administradors Mancomunats / Consell d'Administració) el tràmit haurà d'iniciar sol·licitant un codi al web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i un certificat al Registre Mercantil, posteriorment personar-se els Administradors Mancomunats (o president o secretari, en casos de Consell de Administració) davant l'Agència Tributària (prèvia sol·licitud de cita prèvia) perquè verifiquin la informació i posteriorment, passades 24 hores, realitzar la descàrrega del certificat digital havent d'abonar l'import de 14 euros (més IVA) pel tràmit.Sobre l'autor:

Assessor Fiscal a Barcelona

Raül Roca

DiG Advocats

Linkedin