El Tribunal Superior de Justícia de Madrid, ha acordat suspendre cautelarment l'aplicació de la Instrucció de data 12 de febrer de 2015 de la DGRN sobre la legalització obligatòria de forma telemàtica de els llibres comptables d'una Companyia, entre ells els llibres d'actes de la junta de socis / accionistes i altres òrgans col·legiats.

Així doncs, fins que es dicti Sentència, es podrà mantenir el sistema que es venia emprant abans de la publicació de la referida instrucció de data 12 de febrer de 2015, això és, la legalització de els llibres d'actes en format paper, sense perjudici que, així mateix, es pugui realitzar la legalització de les actes via telemàtica (però ja no, de moment, de forma obligatòria).


Sobre l'autor:

dig advocats barcelonaCarmen López

DiG Advocats

Linkedin