Bloc Header

In: impost sobre societats 2016

impost sobre societats

Claus per reduir l'Impost sobre Societats 2015

Si vol reduir l'impost sobre societats, li recomanem revisar els següents aspectes abans de finalitzar l'any: 1. Si té crèdits ...

Seguir llegint
comunitats de béns

Comunitats de Béns i l'Impost de Societats

Com han de tributar les Comunitats de Béns? Segons comentàvem en articles previs, a partir de 2016 les Societats Civils amb personalitat ...

Seguir llegint
Call Now Button