Bloc Header

In: impost societats

quota fiscal

Com reduir la quota fiscal de l'Impost sobre Societats

A partir d'2016 la nova Llei de l'Impost sobre Societats incorpora dues eines per reduir la quota fiscal de l'impost: ...

Seguir llegint
llei de l'impost sobre societats

Novetats de llei de l'impost sobre societats

Que és la llei de l'impost sobre societats i com funciona: A continuació, resumim les 10 reformes més rellevants de la nova ...

Seguir llegint
modificacions en l'Impost sobre Societats

Modificacions en l'impost sobre societats

Modificacions en l'Impost sobre Societats: Amb efecte per als períodes impositius que s'iniciïn dins dels anys 2012 i ...

Seguir llegint
que són les SOCIMI

Que són les SOCIMI?

Sap que són les SOCIMI? Són societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI) Les societats anònimes cotitzades d'...

Seguir llegint
Call Now Button