Bloc Header

In: sentència secret empresarial

un secret d'empresa

Saps què passa si reveles un secret d'empresa?

Delictes relatius a un secret d'empresa: El Codi Penal regula en els seus articles 278 a 280 amb penes de fins a ...

Seguir llegint
Secret d'Empresa

El secret d'empresa i la seva protecció normativa

En moltes ocasions ens podem plantejar com hem d'actuar quan es disposa de determinada informació que considerem que mereix una protecció ...

Seguir llegint
Call Now Button