La nova Llei de l'impost sobre societats sorgida amb motiu de la darrera reforma fiscal elaborada pel Govern, estableix la subjecció a aquest impost de les societats civils i / o comunitats de béns.

Tanmateix això, aquesta qüestió està sent, pel que sembla, objecte d'examen en el Ministeri de Justícia ja que els canvis previstos en la normativa de l'Impost sobre Societats no només tenen efectes en l'esfera fiscal, sinó també en altres esferes com el mateix dret civil i mercantil.

En aquest sentit, l'AEDAF (Associació Espanyola d'Assessors Fiscals) Ens ha informat que el criteri que de forma verbal s'està transmetent des de la Direcció General de Tributs és el purament formalista de tal manera que les societats civils han de ser considerades subjectes passius de l'impost sobre societats quan:

  1. S'hagin registrat com a tals en sol·licitar el NIF i més,
  2. Tinguin un objecte mercantil tal com es dedueix del Codi de Comerç. Per això, no són activitats mercantils les agràries, ramaderes i pesqueres, forestals, mineres i professionals.

S'entén amb això que les Comunitats de Béns que no haguessin sol·licitat el NIF com a societats civils, no estaran afectades per la modificació de cap manera.

Caldrà esperar a la publicació de les resolucions que a aquests efectes publiqui la Direcció General de Tributs.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

es.linkedin.com/in/pujolalbert