La Llei de 5 d'Octubre de 2015 que reforma parcialment la norma per la qual es regeixen els procediments judicials civils, que obliga a tots els professionals de la justícia a partir de 1 de gener de 2016 ia les altres persones jurídiques a partir d'1 de gener de 2017 a utilitzar els mitjans electrònics i telemàtics en totes les seves comunicacions amb l'administració de justícia, ha significat la culminació en la implantació i ús d'aquests mitjans que ja es va iniciar uns anys enrere amb la possibilitat que s'utilitzaran com a mitjans de prova en els procediments judicials la reproducció de paraules, imatges i sons captats mitjançant instruments de filmació, enregistrament i altres de semblants. Ens estem referint, als vídeos i missatges enviats per correu electrònic, per SMS o els tan actualment utilitzats com Whatsapp.

És clar és que aquests mitjans de prova, sobretot pel que fa a missatges escrits es refereix, cal verificar-convenientment i posar-los en relació amb els altres mitjans de prova formulats en el procediment

Però en qualsevol cas podem afirmar que l'Administració de Justícia ha fet un pas important en la seva modernització i utilització de la nova tecnologia de comunicació.


Sobre l'autor:

Francesc Fortuny, Dig advocats

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin