Vendre patrimoni familiar té exempcions en l'IRPF:

Si es troba pròxim a complir els 65 anys i està pensant en vendre patrimoni (O part d'ell), potser l'interessa conèixer un parell d'aspectes favorables per a aquest tipus d'operacions.

A partir dels 65 anys d'edat, el guany obtingut per aquesta venda queda totalment exempta de tributar per la qual cosa no pagarà més en la seva pròxima declaració de l'IRPF, sigui el que sigui el guany obtingut.

Així mateix, a partir de l'any que 2015 queda exempta de tributar per als majors de 65 anys, la venda de qualsevol bé patrimonial, sempre que en els 6 mesos següents es reinverteixi en una renda vitalícia fins 240.000 euros.

Al marge d'això, cal tenir en consideració que vendre patrimoni tributarà menys del 25% sobre l'import total anual, obtingut per aquesta renda vitalícia.


Sobre l'autor:

Assessor Fiscal a Barcelona

Raül Roca

DiG Advocats

Linkedin