El 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei Orgànica 4 / 2015, de protecció de la seguretat ciutadana, que ha rebut el nom de Llei Mordassa per part dels mitjans de comunicació.

La Llei Mordassa conté un catàleg de conductes sancionables, que en gairebé tots els casos podrien ser descrites com incidències lleus o greus d'ordre públic. Els mitjans de comunicació han prestat una merescuda atenció a aquest catàleg, han subratllat aquelles conductes que ara es tipifiquen com a infraccions sancionables i que han tingut un impacte evident en la política contemporània del nostre país.

Tot i que les novetats de la Llei Mordassa són moltes i importants, al nostre entendre:

la principal novetat és la creació d'un nou procediment administratiu sancionador, que transfereix als cossos de seguretat de l'estat unes competències punitives que a dia d'avui, només corresponien als jutjats i tribunals.

Les conseqüències són diverses:

  1. La nova potestat sancionadora recau en membres dels cossos de seguretat, en què no concorre el principi d'imparcialitat que caracteritza l'actuació judicial.
  2. El procediment penal ordinari es funda al principi d'igualtat entre les parts que no s'estén al procediment sancionador, reduint els drets de prova i defensa del ciutadà.
  3. El procediment sancionador és extremadament ràpid en comparació amb el procediment judicial, que pot durar anys. Amb la Llei Mordassa l'efectiva imposició d'una sanció serà molt més ràpida que amb el sistema actual.
  4. L'actual justícia penal s'ha anat construint des del segle XIX amb l'objectiu de garantir els drets del ciutadà, i amb una voluntat d'auto-restringir les facultats punitives del poder judicial. És dubtós que aquestes notes s'estenguin al nou procediment administratiu.

En resum, la Llei Mordassa dota els cossos de seguretat d'una eina potent i veloç, amb la qual es podran sancionar actuacions que fins ara rarament es castigaven en l'àmbit penal.


Sobre l'autor:

adria cots, dig advocats

Adrià Cots

DiG Advocats

Linkedin