Arbeidsstyring for selskaper:

Teknisk arbeidsledelse

Vi tilbyr våre egne lønnsstyringstjenester og høy og lav trygd.

Vi registrerer selskaper og behandler høy og lav egenvirksomhet, samt arbeidere; vi jobber med styring av gjeld (utsatt) og sosialforsikring (RNT og RLC);

Vi arbeider med kontraktstyring, klargjøring og behandling; samt lønnsstyring av arbeidsstyrken, med de relevante oppgavene med å anvende tariffavtalen, regularisering, anvendelse av Social Security eller SEPE-bonuser og behandlingen av Social Security. Vi tilbyr denne tjenesten som fungerer fra skyen, og inkluderer dokumentene til en ansattportal som lar dem konsultere og laste ned lønnskvitteringer og arbeidsavtaler.

Vi griper også inn i oppsigelsesoppgavene, forutsatt at de er forberedt i felles avtale med klienten og kommunikasjon i hvert enkelt tilfelle.

Lønn og sosialforsikring

Arbeidskontrakter som er tilpasset spesifikke behov

Utvikling av regler for intern oppførsel

Arbeidstilsyn

Oppsigelser, forlik og arbeidsrettssaker

Lønnsstrukturering

People Management / HR 3.0

Jobbevaluering

Fleksibel kompensasjon

Godtgjørelse for kompetanser

Bedriftskultur

Attraksjon og fastholdelse av talent

Vert planer