Fra DiG Advice spesialisert på selskaper, tar vi oss av den komplette styringen av administrasjons-, regnskaps- og skatterpresentasjonstjenester, inkludert:

Administrative prosesser

 • Regnskapsforberedelse.
 • Fakturering.
 • Utarbeidelse av balanse og resultatregnskap.
 • Utarbeidelse og presentasjon av årsregnskap.
 • Utarbeidelse og presentasjon av offisielle bøker.

Treasury.

Prosessstyring

Full økonomisk adresse

 • Utarbeidelse og overvåking av økonomiske og statlige budsjetter.
 • Analyse av kostnadsstrukturen.
 • Balanseanalyse.
 • Økonomistyring

Menneskelige ressurser

skatter:

 • Utarbeidelse av skatteoppgjør (månedlig, kvartalsvis og årlig). MVA, Intrastat, IRPF, IRNR, IS.
 • Presentasjon av følgende offisielle dokumenter: Modeller 111, Model 115, Model 123, modellen 202, Modell 210, modell 216, modellen 232, modellen 303, Modell 340, Modell 347, modellen 349, Modell 180, modell 190, modell 193, modell 200, modellen 289, modellen 296, modellen 347, modellen 390, modellen 720.
 • Census management IAE (registrering, endring, utmelding).
 • Utarbeidelse og presentasjon av skatten på ekteskapsoverføring og dokumenterte rettsakter.
 • Styring av refusjon av merverdiavgift for modifisering av skattepliktige baser (konkurs eller dårlig kreditt),

Rapporter for investorer.

Støtte til finansavdelingen.