Advokater uppgiftsskydd | 1: a gratis konsultation

Som advokater specialiserade på DATABESKYTTELSE , kan du lita på oss eftersom vi kan hjälpa dig i:

  • Vi informerar chefer, chefer och arbetstagare om dataskydd.
  • Vi övervakar interna procedurer för databehandling och patientvård.
  • Vi utbildar personalen för att säkerställa strikt överensstämmelse med lagen om dataskydd. (Lag)
  • Vi garanterar 100% efterlevnad av standarden (RGPD), inklusive hierarkisk ansvarsfördelning och relativ konsekvensanalys.
  • Vi samarbetar med den spanska byrån för dataskydd i frågor som rör databehandling av hälsocentret.

Begär GRATIS SAMRÅD

SKRIFT OSS UTAN ÅTAGANDEN FÖR FÖLJANDE FORM OCH DU FÅR ETT RÄTTSLIGT ANSVAR UNDER 24 timmar:

Ring nu Knapp