Begär samråd med en advokat

DiG Advocats, SLP informerar dig om att de personuppgifter som du tillhandahåller genom att fylla i detta formulär kommer att behandlas av DiG Advocats, som ansvarig för denna webbplats. Syftet med att samla in och behandla de personuppgifter som vi begär är endast för att kontakta användaren och ta hänsyn till eventuella förfrågningar. Legitimeringen utförs genom medgivandet från den berörda parten. Vi informerar dig om att uppgifterna kommer att finnas på våra servrar belägna inom EU, så vi gör inte internationell dataöverföring eller överföring till tredje part. Det faktum att du inte anger de personuppgifter som visas i formuläret som obligatoriska kan ha konsekvensen att vi inte kan uppfylla din begäran. Du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, begränsning och radera uppgifterna i info@dig.es, liksom rätten att lämna in en ansökan till kontrollmyndigheten. Du kan läsa mer och detaljerad information om dataskydd i vår databehandlingspolicy.

DiG LAWYERS BARCELONA

DiG LAWYERS MADRID

DiG LAWYERS LLEIDA

Ring nu Knapp