1. Ägarskap till webbplatsen

I enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (nedan "LSSI”), Vi informerar dig om att webben https://www.dig.es/ (hädanefter "Hemsida"Eller"web”) Ägs av DiG Advocats, SLP (nedan”Gräv”), Vars säte är kl

  • Adress: Calle Diputació, 260. 5: e våningen - 08007 Barcelona
  • NIF: B60350865
  • Telefon +34 93 318 44 00 / Fax +34 93 412 27 26
  • E-Mail: info@dig.es

Webbplatsen "www.dig.es" har skapats av DIG för informationsändamål till sina kunder och användare och för att underlätta kontakten med företagets medlemmar, samt för att informera om lagstiftning och rättslig utveckling, som är domännamnet , www.dig.es, registrerad till förmån för DiG.

2. Användning av webben

Detta juridiska meddelande (nedan "Rättsligt meddelande”), Fastställer villkoren som reglerar användningen av tjänsterna i informationssamhället som DiG ställer tillgängliga för användare via webben.

Således betyder åtkomst till och användning av webben att användaren (nedan "användaren”) Accepterar i sin helhet och samtycker till att fullständigt följa detta juridiska meddelande, villkoren samt instruktionerna eller rekommendationerna som anges i varje specifikt fall.

Åtkomst till webbplatsen är gratis, med undantag för kostnaden för anslutning via telekommunikationsnätet som tillhandahålls av åtkomstleverantören som användaren har avtalat.

DiG förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra och uppdatera webben och dess innehåll, konfiguration och presentation, inklusive detta juridiska meddelande, så vi rekommenderar att du läser den före varje åtkomst och navigering genom webben.

Användaren samtycker till att inte använda webbplatsen för bedrägliga ändamål, liksom inte att utföra något beteende som kan skada bilden, intressen och rättigheterna för DiG eller tredje parter, och tvinga sig själv att använda webben, tjänsterna och innehåll som ingår i det omsorgsfullt, korrekt och lagligt. I synnerhet accepterar användaren att avstå från: radera, undvika eller manipulera "upphovsrätt" och annan information som identifierar rättigheterna för dess ägare som ingår i innehållet på webben, såväl som de tekniska skyddsanordningarna eller mekanismer för information som sådant innehåll kan innehålla. På samma sätt accepterar användaren att inte utföra några åtgärder för att skada, inaktivera eller överbelasta webbplatsen eller på något sätt förhindra dess normala användning och användning.

Vid överträdelse av detta juridiska meddelande eller DiG rimligen misstänker att det bryter mot dem, förbehåller det sig rätten att begränsa, avbryta eller avsluta din åtkomst till webbplatsen, vidta alla tekniska åtgärder som är nödvändiga för detta ändamål.

3. Registrering av användare

Tillgång till information och del av innehållet som visas på webben kräver inte registrering av användare.

4. Intellektuell och industriell egendom

Immateriella rättigheter tillhandahåller innehållet på webben (inklusive rätten sui generis baserat på data), dess grafiska design (se & känna), de distinkta skyltarna (varumärken, logotyper, handelsnamn och reklamslogan eller anspråk), de underliggande datorprogrammen (inklusive källkoderna), liksom de olika elementen som utgör webben (texter, grafik, fotografier, videor, motsvarar DiG eller har, i förekommande fall, rätten att använda och utnyttja dem och utgör i detta avseende verk som skyddas av gällande lagar om immateriell och industriell egendom.

Användningen av webben av användaren innebär inte på något sätt överföring av immateriella och / eller industriella äganderätt på webben, dess innehåll och / eller DiG: s distinkta tecken.

För detta ändamål är användaren uttryckligen förbjuden att reproducera, omvandla, distribuera, offentlig kommunikation, göra tillgängliga, extrahera och / eller återanvända webben, dess i detta juridiska meddelande, utom i de fall där det är tillåtet i lagen. innehåll och / eller distinkta tecken på DiG.

Det är uttryckligen och strängt förbjudet att reproducera delar eller innehåll på webben som är gjorda för vinst eller kommersiella ändamål.

5. Ansvarsbegränsning

Användaren erkänner och accepterar att användningen av webben alltid utförs på hans risk och ansvar, för vilket DiG inte är ansvarigt för missbruk eller felaktig användning som kan göras på webben. För detta ändamål kommer det endast att ansvara för de skador som användaren kan drabbas av användningen av webben när dessa skador beror på vår avsiktliga handling.

I synnerhet kommer DiG inte att ansvara för:

  • Innehållet på webbplatserna länkade via länkarna som ingår på webben. I detta avseende kommer villkoren i avsnitt 6 i detta juridiska meddelande att gälla.
  • Skador av något slag orsakade användarens datorutrustning av virus, maskar, trojaner eller något annat skadligt element. Användaren erkänner att användningen av Internet-nätverket innebär antagandet av en risk för att deras datorutrustning kan påverkas av de nämnda elementen. För detta ändamål är användaren i alla fall ansvarig för tillgängligheten av adekvata verktyg för upptäckt och eliminering av skadliga elektroniska program.
  • Skadorna av vilken typ som helst som skapas för användaren som medför orsaker till fel eller frånkopplingar i telekommunikationsnätet som producerar avbrott, avbokning eller avbrott av webbtjänsten. I detta avseende medger användaren att åtkomst till webben kräver tjänster som tillhandahålls av tredje parter utanför DiGs kontroll (som exempel: telekommunikationsnätoperatörer, åtkomstleverantörer etc.) vars tillförlitlighet, kvalitet, kontinuitet och operationen motsvarar inte DiG.

6. Länkar

Webbplatsen innehåller eller kan innehålla länkar som gör det möjligt för användaren att komma åt andra internetsidor och portaler (nedan "vänster"). I dessa fall agerar DiG som förmedlingstjänstleverantör i enlighet med artikel 17 i LSSI och kommer endast att ansvara för innehållet och tjänsterna som tillhandahålls på de länkade webbplatserna i den utsträckning som den har effektiv kunskap om olagligheten och inte Du har inaktiverat länken med due diligence. Om användaren anser att det finns en länk med olagligt eller olämpligt innehåll, meddela DiG igenom info@dig.es. I inget fall innebär detta meddelande skyldigheten att ta bort motsvarande länk.

Existensen av länkar innebär inte på något sätt att DiG har effektiv kunskap eller kunskap om sina tjänster och innehåll i händelse av olaglighet, eller att det nödvändigtvis upprätthåller avtal med cheferna eller ägarna av länkarna. Förekomsten av nämnda länkar innebär inte heller DiGs rekommendation, marknadsföring, identifiering eller överensstämmelse med de manifestationer, innehåll eller tjänster som tillhandahålls genom länkarna. Följaktligen är DiG inte ansvarigt för innehållet i Länkarna, och inte heller för deras användarvillkor och sekretesspolicyer, varvid användaren enbart ansvarar för att kontrollera och acceptera dem varje gång de kommer åt och använder dem.

Användaren och i allmänhet alla fysiska eller juridiska personer som har för avsikt att upprätta en länk från sin sida eller webbplats till webben måste få skriftligt tillstånd från DiG. Upprättandet av nämnda länk innebär inte i något fall att det finns relationer mellan DiG och ägaren eller ägaren av webbplatsen eller sidan där den är etablerad, och inte heller godkännande eller godkännande av DiG av dess innehåll eller tjänster.

I vilket fall som helst förbehåller DiG sig rätten att när som helst förbjuda eller inaktivera länkar till webbplatsen, särskilt i fall av olaglig aktivitet eller innehåll på sidan eller webbplatsen där den ingår.

7. säkerhet

DiG gör allt för att se till att webbläsningen görs under de bästa förhållandena.

Det är förbjudet att dekompilera, omvända ingenjörer, underlicensiera eller överföra på något sätt, översätta eller utföra verk som härrör från de datorprogram som krävs för drift, åtkomst och användning av denna webbplats och de tjänster som finns på den. Användaren av webbplatsen måste i alla fall avstå från att ta bort, ändra, undvika eller manipulera alla skyddsanordningar eller säkerhetssystem som kan installeras på den.

DiG ansvarar inte för någon typ av skada som användarna har drabbats av användningen av webbläsare eller olika versioner av de webbläsare som denna webbplats har utformats för.

8. Tillämplig lagstiftning och behöriga domstolar

Användningen av webben styrs och tolkas i enlighet med spansk lag och det kommer att förstås att användaren av webbplatsen samtycker till att varje konflikt eller rättstvist som uppstår mellan användaren och DiG kommer att hanteras i enlighet med med lagstiftningen om konsumenter och användare.

Om någon av bestämmelserna i detta juridiska meddelande förklaras ogiltig kommer den att återkallas eller ersättas. I vilket fall som helst kommer nämnda ogiltighetsförklaring inte att påverka giltigheten för de andra bestämmelserna i detta juridiska meddelande.